Jednoliko pravocrtno gibanje
Kada se tijelo po pravcu giba stalnom brzinom kažemo da se giba jednoliko pravocrtno.
Tijelo koje se giba jednoliko pravocrtno u jednakim vremenskim razmacima prevaljuje jednake udaljenosti.
Automobil na videu giba se jednoliko:Brzinu kod jednolikog gibanja računamo kao omjer prijeđenog puta i za to potrebnog vremena:

v =
s / t

Iz gornje jednakosti izvodimo jednakost za put kao:

s=v⋅t1. Poveži oznake s odgovarajućim fizičkim veličinama:

2. Poveži mjerne jedinice s odgovarajućim fizičkim veličinama:

3. Popuni prazna mjesta: