Slobodni pad
Tijela koja ispustimo u gravitacijskom polju Zemlje gibaju se pod utjecajem gravitacijske sile prema središtu Zemlje.
Sva tijela koja se gibaju pod utjecajem stalne sile gibaju se jednoliko ubrzano ili jednoliko usporeno.

Ovisi li akceleracija kojom tijela padaju prema Zemlji o masi tijela?
Pogledajmo sljedeće snimke kako bi odgovorili na ovo pitanje: