Unutarnja energija i stanja tvariUnutarnju energiju nekog tijela čini zbroj kinetičkih i potencijalnih energija svih čestica od kojih se tijelo sastoji.
Čestice tijela imaju potencijalnu energiju zbog međudjelovanja, a kinetičku jer čestice tijela nikada ne miruju.
Kako se čestice tijela gibaju obzirom na agregatno stanje tijela pogledajmo na animaciji:


Zagrijavanjem tijelu povećavamo unutarnju energiju.

Ako su u dodiru dva različito zagrijana tijela,
unutarnja energija prelazi s jače zagrijanog tijela na manje zagrijano tijelo sve dok im se kinetičke energije njihovih čestica ne izjednače.

Unutarnju energiju u prijelazu zovemo toplina, a kako bi točno odredili zagrijanost tijela uvodimo fizičku veličinu koju zovemo temperatura.

Temperaturu tijela određujemo termometrom.

Što se događa sa česticama tijela kada tijelo zagrijavamo, tj. kada mu povećavamo unutarnju energiju, pogledajmo na sljedećoj simulaciji:
States of Matter: Basics
Klikni za pokretanje


Pogledajmo pomoću simulacije što se događa kada zagrijano tijelo stavimo pokraj hladnog tijela
i čime mjerimo zagrijanost tijela:Energy Forms and Changes
Klikni za pokretanje


Pomoću kviza provjerite svoje razumijevanje unutarnje energije tijela: Unutarnja energija i stanje tvari