Pomoću simulacije prouči kako se tijelo giba u ovisnosti o odnosu vučne sile i sile trenja: