Koji je od dva narančasta kruga veći?
Jesu li podebljane crte ravne, ili zaobljene?
Šime Šuljić

Jesu li kvadratići jednaki?
Jesu li crte koje određuju prutići usporedne?
Pomičite žuti iksić.