PravokutnikNa dinamičkom uratku proučite što možemo reći o stranicama, kutovima i dijagonalama pravokutnika.
Pomicanjem plavih vrhova pravokutnika možemo mijenjati veličinu pravokutnika.


Riješite sljedeći kviz kako bi provjerili jeste li uočili što treba znati o stranicama, kutovima i dijagonalama pravokutnika: Kviz-pravokutnik