TangramiLikovima s lijeve strane u potpunosti prekrij likove životinja na desnoj strani.
Likove možemo okretati pomoću točke koja se nalazi na njima.


U sljedećem uratku klizačem mijenjajte predložak koji treba složiti.
Klikom na kućicu možete preokrenuti paralelogram (crveni lik), dok je sve ostale likove dovoljno rotirati.
Pomoću crvene točke likove rotirate, a pomoću zelene pomičete.
Za svaki predložak treba upotrijebiti sve geometrijske likove koji su vam na raspolaganju.