Hanojski tornjeviIgru tornjevi Hanoja izmislio je francuski matematičar Edouard Lucas 1883. godine.
Prema legendi vrhovni hinduistički bog dao je svojim svećenicima slijedeći zadatak:
dana su tri dijamantna štapa, na prvom štapu naslagana su 64 zlatna diska različitih veličina, od najvećeg na dnu do najmanjeg na vrhu.
Sva 64 diska treba premjestiti sa prvog na treći štap, tako da svi diskovi opet budu u istom položaju i niti u jednom trenutku veći disk ne bude stavljen na manji.
Kada i zadnji disk bude premješten, svijet će doći svom kraju.
Ostaje nejasno je li Lucas izmislio ovu legendu, ili je bio inspiriran njome.
Inače, za izvršenje ovog zadatka svećenicima bi trebalo 18 446 744 073 709 551 615 poteza da izvrše zadatak.
Odnosno, ako bi izvodili po jedan potez svake sekunde trebalo bi im oko 127 puta dulje od trenutne starosti Sunca.

Pokušajte premjestiti diskove sa prvog na treći toranj u što manjem broju poteza, broj diskova koje ćete premještati možete birati (od 3 do 8):