Draga djeco, po dogovoru ovdje ćete naći zadatke koje trebate izvršavati u vrijeme za koje neće biti nastave.
Pokušajte odraditi te zadatke najbolje što možete i nadam se da se uskoro vidimo u školi :)

Materijale ćete dobivati na dane kada po rasporedu imate matematiku/fiziku.


Ponedjeljak 16.3.-četvrtak 19.3.:


Riješiti nekoliko zadataka sa zbrajanjem vektora pomoću 2.zadatka sa stranice:U bilježnicama nacrtati pravilni šesterokut i zapisati zadatke i rješenja.


Sljedeći vam je zadatak pomoću udžbenika str 24. i stranice na poveznici ispod otkriti što je centralna simetrija,
tj kako točki ravnine naći centralnosimetričnu točku obzirom na neki zadani centar simetrije.U bilježnicama zapisati naslov Centralna simetrija
Nacrtati kako naći centralnosimetričnu točku zadane točke.

Riješiti zadatke iz udžbenika: 2.a), 3.b), 6., 11. str 25/26

Bilježnicu poslikati i poslati slike. Slike šaljite mailom, ili preko google classrooma.

Molim da se pridružite u razred preko linka:
link na google classroom

U gornjem desnom uglu klikni na znak + i pridruži se predmetu koristeći kod: hrz7a7n
Prije toga morate biti prijavljeni na Google.


Obzirom da google učionica radi i da smo se svi skupili tamo, selimo našu komunikaciju u google učionicu.