Osna simetrija simetrija
Pogledajmo kako naći osnosimetričnu sliku neke točke obzirom na os simetrije o: