Piramide

Pravilna četverostrana piramida:
Istraži osnovna svojstva pravilne četverostrane piramide. Za bolji prikaz u prostoru koristi ponuđene klizače.
Također možeš mijenjati visinu piramide.

Aleksandra-Marija Vuković

Pravilna trostrana piramida:
Pravilna trostrana piramida je uspravna piramida čija je osnovka jednakostraničan trokut.
Ako joj je zadan osnovni brid a i visina piramide v kako izračunati ostale elemente piramide?

Šime Šuljić

Pravilna šesterostrana piramida: