Prizme
KvadarPonuđenim kizačima kvadar možete rotirati u prostoru
Aleksandra-Maria Vuković
Pravilna šesterostrana prizmaPonuđenim kizačima prizmu možete rotirati u prostoru
Aleksandra-Maria Vuković