Translacija
Pogledajmo kako translatirati točku A za vektor a:


Ukoliko želimo translatirati trokut, to ćemo najlakše učiniti tako da translatiramo njegove vrhove:
autor originala: Damir Belavić