Zaokruži zadane decimalne brojeve na desetinku i na stotinku: