Preostalo vrijeme:

Pronađi odgovarajuće parove. Vrijeme počinje teći nakon prvog klika na ploču, imaš dvije minute na raspolaganju.

Your browser sucks (doesn't support HTML5 at all. Get new one!).