1. Pridruži svakom broju odgovarajuću računsku operaciju:

2. Pokušaj u sljedećim zadacima osvojiti 100 bodova u 10pokušaja. Točan odgovor nosi 10, a netočan -5 bodova.a)b)c)d)e)


f)


3. Popuni prazna mjesta u brojevnom zidu.
Broj u pojedinoj cigli je jednak zbroju brojeva u ciglama ispod nje.