Broj je djeljiv brojem 10, odnosno višekratnik je broja 10 ako mu je znamenka .