Prosti brojevi
Ako broj a možemo podijeliti brojem b bez ostatka, kažemo da je broj b djelitelj broja a.

Primjer:
6 je djelitelj broja 12, jer je 12:6=2
4 je djelitelj broja 20, jer je 20:4=5.Često je, rješavajući probleme s brojevima, korisno, ili potrebno, znati sve djelitelje nekog broja.
Promotrimo sve djelitelje broja 12:


Ako bolje promotrimo gornja dva zadatka možemo uočiti da se djelitelji broja 12 (a i svih ostalih brojeva) pojavljuju u parovima.

Neki brojevi su posebni: imaju samo jedan par djelitelja, tj. samo dva djelitelja: broj 1 i samog sebe. Takve brojeve zovemo PROSTI BROJEVI.
Za brojeve koji imaju više od dva djelitelja kažemo da su SLOŽENI BROJEVI, a broj jedan ima samo jednog djelitelja, te on nije niti prost, niti složen.

Sve proste brojeve možemo pronaći pomoću postupka koji se zove Eratostenovo sito.5.) Pogledajte sljedeću tablicu i odgovorite na pitanja ispod nje:

6.) Rasporedi zadane brojeve u odgovarajuće kućice:
7.) Odredi broj A tako da svi brojevi u zadanom nizu budu prosti: