Pokušaj u sljedećim zadacima osvojiti 100 bodova u 10pokušaja. Točan odgovor nosi 10, a netočan -5 bodova.