Višekratnici
Višekratnik zadanog broja je broj koji u sebi više puta sadrži zadani broj.
Višekratnik nekog broja je ujedno i djeljiv tim brojem.

Primjer:
Višekratnici broja 2 su: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ...


1.) Koliko višekratnika ima broj 2?

2.) Koji je najmanji višekratnik broja 2?


3.) Koliko puta broj 24 u sebi sadrži broj 2?


4.) Popuni prazna mjesta višekratnicima koji nedostaju:

a)b)c)