Kutovi mnogokutaPonovi koliki je zbroj kutova u trokutu:

Pomoću simulacije nauči kako određujemo zbroj svih unutarnjih kutova mnogokuta:
Primijeni upravo naučeni izraz za računanje zbroja svih unutarnjih kuteva mnogokuta na sljedeće zadatke: