Ponovi svojstva karakterističnog trokuta pravilnog mnogokuta