Opsezi sličnih trokutaIstraži kako se odnose opsezi sličnih trokuta:Dokažite pretpostavku da za opsege sličnih trokuta vrijedi:O:O’=kKlikni za pomoć