Zbrajanje cijelih brojeva


Pomoću dinamičkog uratka pokušaj shvatiti kako zbrajamo cijele brojeve.
Koliko je 3+2 već znamo, a na brojevnom pravcu zbrajanje ovih pozitivnih cijelih brojeva možemo prikazati kao kretanje kojemu je početak u nuli,
pa nam broj 2 kazuje da krenemo dvije jedinične dužine u desno, a +3 da se pomaknemo za još dodatne 3 jedinične dužine, također udesno.
Na način istovjetan gore opisanom možemo na brojevnom pravcu prikazati i zbrajanje negativnih brojeva, ili negativnog i pozitivnog broja.
Poigraj se brojevnim pravcem na uratku ispod slike i pokušaj izreći pravilo zbrajanja za negativne brojeve i za zbrajanje negativnog broja s pozitivnim.


1.) Pomoću kvizova utvrdi upravo naučeno:
Pokušaj u svakom od kvizova osvojiti 150 bodova u 15 pokušaja.
Točan odgovor nosi 10 bodova, a netočan -5.
2.)Popuni tablicu:
3.)Popuni prazna mjesta: