Zbrajanje cijelih brojeva


Pomoću dinamičkog uratka pokušaj shvatiti kako zbrajamo cijele brojeve.
Koliko je 3+2 već znamo, a na brojevnom pravcu zbrajanje ovih pozitivnih cijelih brojeva možemo prikazati kao kretanje kojemu je početak u nuli,
pa nam broj 2 kazuje da krenemo dvije jedinične dužine u desno, a +3 da se pomaknemo za još dodatne 3 jedinične dužine, također udesno.
Na način istovjetan gore opisanom možemo na brojevnom pravcu prikazati i zbrajanje negativnih brojeva, ili negativnog i pozitivnog broja.
Poigraj se brojevnim pravcem na uratku ispod slike i pokušaj izreći pravilo zbrajanja za negativne brojeve i za zbrajanje negativnog broja s pozitivnim.


1.) Pomoću kvizova utvrdi upravo naučeno:
Pokušaj u svakom od kvizova osvojiti 150 bodova u 15 pokušaja.
Točan odgovor nosi 10 bodova, a netočan -5.
Damir Belavić
2.)Popuni tablicu:
3.)Na padajućoj narančastoj kartici je zadatak. Riješi ga klikom na točan broj u tablici brojeva pored. Ako zadatak ne riješiš točno, kartica će pasti i pojavit će se nova. Ako zadatak riješiš točno, kartica će nestati i pojavit će se nova s novim zadatkom. Cilj je postići što veći broj bodova i ne zatrpati se karticama...

Aleksandra-Maria Vuković
4.)Popuni prazna mjesta: