Pomoću sljedećih zadataka uvježbajmo rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom.
Riješiti jednadžbu znači odrediti koji broj treba staviti umjesto nepoznanice da dobijemo istinitu jednakost.