Decimalni brojevi

Ponovimo kako razlomkom iskazujemo dio neke cjeline:1.
2. Iznos u lipama izrazi u kunama, za provjeru rješenja klikni enter:

Razlomke kojima je nazivnik dekadski broj (10, 100, 1000, 10 000, ...) možemo zapisati u obliku decimalnih brojeva, tj. bez razlomačke crte:
Tada desetine postaju desetinke, stotnine- stotinke, tisućine- tisućinke, itd
U sljedećem uratku najprije odaberite na koliko dijelova želte podijeliti dani kvadrat,
zatim klizačem odaberite koliko dijelova želite obojati i označite kućicu pokraj klizača kako bi taj dio kvadrata zapisali decimalnim brojem:
3. Cijenu iskazanu u decimalnim broju iskaži u obliku mješovitog broja, za provjeru rješenja klikni enter:
4. Poveži:


Ponovno

5. Razlomke zapiši u obliku decimalnih brojeva:


6.Decimalne brojeve zapiši kao mješovite brojeve:
Nakon što upišeš brojeve u odgovarajuće kućice klikni enter, za točan odgovor pojaviti će se natpis točno.
7. Provjeri znaš li kako se zovu pojedina decimalna mjesta u decimalnom zapisu broja: